O nas

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem Programu realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. Ma się do tego przyczynić wzbogacanie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Zadaniem bibliotek szkolnych jest  realizacja zakupów nowości  wydawniczych, rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.